Výroba tvorby webových stránek

Formátování textu

Studenti získávají potřebné dovednosti související s využitím výpočetní techniky. Jsou připraveni pro složení zkoušek dle vyhlášky 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Získané vzdělání jim umožní i studium na vysoké škole technického i netechnického charakteru.


Nabízená zaměření:

Silnoproudá elektrotechnika

Poskytuje znalosti o výrobě, rozvodu a užití elektrické energie, konstrukci a technologii výroby točivých i netočivých strojů, stavbě a provozu rozvodných sítí elektrického zařízení v budovách, průmyslových podnicích, výkonové elektronice, tepelných a světelných zařízení.
Konec